Over ons        Diensten        Tarieven en downloads        Partners        Contact

Actuariële Gelijkwaardigheidstoetsen Bedrijfstakpensioenfonds

 

U wilt of zoekt dispensatie voor uw eigen pensioenregeling? Dan verplicht het bedrijfstakpensioenfonds u aan te tonen dat uw pensioenregeling ten minste actuarieel gelijkwaardig is aan de regeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Meijer Pensioen helpt u bij het uitvoeren van een actuariële gelijkwaardigheidstoets en het opstellen van een verklaring van actuariële gelijkwaardigheid voor uw gedispenseerde pensioenregeling. Met onze gedegen kennis van bedrijfspensioenregelingen en bedrijfstakpensioenfondsen ontzorgen wij u in het uitvoeren van actuariële gelijkwaardigheidstoetsen en het opstellen van een actuariële gelijkwaardigheidsverklaringvolledig.

 

 

Gelijkwaardigheidstoets voor pensioenregeling

Door onze efficiënte werkwijze loopt uw voordeel op tot wel 50% kostenbesparing ten opzichte van andere actuariële bureaus. U beschikt sneller over de gewenste resultaten en verklaringen en u bent ook nog eens veel voordeliger uit. Vraag vrijblijvend informatie op over onze gelijkwaardigheidstoets voor bedrijfstakpensioenfonds en pensioenregelingen.

 

Vrijstelling verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds eigen pensioenregeling

Een verplichte deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is voor een aantal werkgevers een onderbelicht item. Niet altijd wordt stilgestaan bij een eventuele verplichte deelneming. De werkgever gaat er van uit dat er geen verplichte pensioenregeling is en biedt een “eigen” pensioenregeling aan haar werknemers aan. Zowel bij de start van de bedrijfsactiviteiten, bij een wijziging van de bedrijfsactiviteiten als bij een wijziging van het personeelsbestand (bijvoorbeeld als gevolg van fusies/overnames) doet een werkgever er verstandig aan zich de vraag te stellen of sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Geen enkele werkgever wil geconfronteerd worden met de toepasselijkheid van twee verschillende pensioenregelingen. Nog los van de onvoorziene premielast die daarmee gemoeid is, ontstaan er namelijk forse fiscale problemen. Vandaar dat het goed is om een zogenoemde “Bpf 2000-check” door de specialisten van Meijer Pensioen te laten uitvoeren. Voor vragen kunt u ons altijd bellen of mailen.

 

Keywords

Consultancy, Pensioen, Groningen, Friesland, Noord Nederland, Pensioen, Advies, Consultant, Adviseur, Pensioenadvies, Actuaris, Groningen, Drenthe, Friesland, Noord Nederland, Werknemer, Werknemerspensioen, Pensioenregeling, Collectieve pensioenregeling, Collectief pensioen, Ondernemingsraad, Pensioenadviseur, Pensioenberekening, Second opinion, Pensioencommunicatie, Pensioenvoorlichting, Communicatie, Voorlichting, Echtscheiding, Waardeoverdracht, Fusie, Overname, Onafhankelijk, Helder, Transparant, Duidelijk, Begrijpelijk, Betrouwbaar, Betaalbaar, WFT, AFM, Gelijkwaardigheidstoets, Bedrijfstak Pensioenfonds, Bbf 2000, DIspensatie pensioenregeling.

Meijer Pensioen pensioenadvies

De hoofdvestiging van Meijer Pensioen bevindt zich op de prachtige locatie aan ’t Laarwoud te Zuidlaren met een nevenvestiging in Amersfoort. Veel van onze klanten bevinden zich weliswaar in de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe), maar wij zijn in geheel Nederland actief. Afstand is voor ons geen beperkende voorwaarde.

 

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard adviseert al sinds 1995 DGA’s over hun pensioen vanuit Consensio BV. Edwin Meijer vult deze dienstverlening aan vanuit Meijer Pensioen met focus op de collectieve pensioenregelingen (het werknemerspensioen).

 

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn technische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden te doorgronden en beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

 

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

• Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen van collectieve pensioencontracten

• Pensioenberekeningen

• Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers

• Pensioen quick scan en analyse

• Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting

• Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen

• Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant

• Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen

 

Particulieren en pensioen

• Pensioen in kaart brengen, analyse en advies

• Pensioenberekeningen

• Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding

Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

 

Adviseurs

• Pensioenberekeningen

Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding

• Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen

• Fusie / overname en de pensioenregeling

 

Onze diensten

De dienstverlening van Meijer Pensioen is erop gericht om klanten op een heldere, begrijpelijke, onafhankelijke en deskundige manier te helpen de controle te krijgen en houden als het gaat om vraagstukken op het terrein van collectieve pensioenregelingen (de werknemerspensioenen) en alles wat daarbij komt kijken.

 

Wij stellen u in staat om bewuste keuzes te maken om de doelstellingen, die u wilt bereiken voor uw mensen of voor uzelf, te realiseren. Begrijpelijk en helder maken waar het over gaat bij een lastig onderwerp als pensioen en uw wensen vertalen in praktische en beheersbare oplossingen is de kern.

 

Onze dienstverlening en beloning is 100% transparant, en u krijgt daarvoor een begrijpelijk, betrouwbaar, betaalbaar en onafhankelijk advies.

 

Onze pensioenadviseurs zijn volledig gekwalificeerd en door permanente educatie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Onze kennis dragen wij graag aan u over, zodat u er binnen uw organisatie zoveel mogelijk zelf mee aan de slag kan.