Over ons        Diensten        Tarieven en downloads        Partners        Contact

Echtscheiding en pensioen

Een echtscheiding heeft soms grote gevolgen voor uw pensioen en de opbouw hiervan. Een pensioen moet uw dan delen met uw ex-partner. Hoe die verdeling van het pensioen bij een echtscheiding in zijn werk gaat is wettelijk vastgelegd. Hieronder vindt u een uitleg over 3 mogelijke opties die

 

Scenarios pensioen verdeling bij echtscheiding

- Partnerpensioen en echtscheiding

- Ouderdomspensioen en echtscheiding

- Conversie en echtscheiding

 

1. Partnerpensioen

Onderzoek of in uw pensioenregeling het partnerpensioen wordt opgebouwd of op risico basis is verzekerd. In dat laatste geval heeft uw ex geen recht op partnerpensioen bij uw overlijden.

 

De wettelijke regeling is dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd bij een scheiding naar uw ex gaat. Dat heet dan het bijzonder partnerpensioen. Dat geldt bij een scheiding maar ook bij het verbreken van een partnerrelatie. U kunt hierover bij de scheiding wel afspraken over maken. Gaat u hertrouwen? Denk er dan aan uw nieuwe partner niet het hele partnerpensioen krijgt een deel gaat namelijk naar uw ex partner. Bij uw overlijden kan het zijn dat uw nieuwe partner te weinig inkomen daardoor heeft.

 

2. Ouderdomspensioen

De wettelijke regeling (verevening heet dat) is dat bij een scheiding de ex recht heeft op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk (of de geregistreerde partnerrelatie) is opgebouwd. Dat geldt zowel voor een gewone echtscheiding als voor een scheiding van tafel en bed. Bij uw scheiding kun uw hier overigens andere afspraken over maken.

 

De ex krijgt zijn of haar deel van het pensioen pas vanaf de datum dat de ander met pensioen gaat. Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel rechtstreeks aan de ex-partner uitbetalen. Veel mensen vinden dat aangenaam, omdat ze dan niet afhankelijk zijn van de betalingen van de ex-partner. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan stopt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet uw dan zelf bij de ex opeisen. Het formulier om de scheiding te melden kun uw downloaden via postbus 51.

 

Het deel van uw pensioen dat aan uw ex wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang u beiden in leven bent. Als de ex-partner doodgaat, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als degene die het pensioen had opgebouwd overlijdt, stopt voor de ex-partner de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen. Mogelijk krijgt de ex dan nog wel een bijzonder partnerpensioen.

 

3. Conversie

Je mag van de wettelijke regeling van pensioenverdeling afwijken door bijvoorbeeld af te spreken de wettelijke verdeling niet toe te passen. De belangrijkste afwijking van de standaardverdeling van het pensioen is conversie. Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het bijzonder partnerpensioen omgezet in één pensioenrecht voor de ex-partner.

 

Conversie kan voor uw ex aantrekkelijk zijn omdat hij of zij dan zelf kan bepalen wanneer het pensioen ingaat. Het kan echter ook nadelig zijn omdat uw ex na de dood van de vroegere partner het partnerpensioen misloopt. De ex-partner die voor conversie kiest, moet dus volledig in het eigen onderhoud kunnen voorzien. In veel situaties waarin alimentatie wordt ontvangen, is dit niet het geval. Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij verevening zou u na de dood van de ex-partner weer uw volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie gaat dat niet op, omdat uw dan definitief afstand doet van de helft van uw ouderdomspensioen.

 

Zie ook de folder 'Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig' van de toezichthouder op de financiële markt (Autoriteit Financiële Markten).

 

Keywords

Consultancy, Pensioen, Groningen, Friesland, Noord Nederland, Pensioen, Advies, Consultant, Adviseur, Pensioenadvies, Actuaris, Groningen, Drenthe, Friesland, Noord Nederland, Werknemer, Werknemerspensioen, Pensioenregeling, Collectieve pensioenregeling, Collectief pensioen, Ondernemingsraad, Pensioenadviseur, Pensioenberekening, Second opinion, Pensioencommunicatie, Pensioenvoorlichting, Communicatie, Voorlichting, Echtscheiding, Waardeoverdracht, Fusie, Overname, Onafhankelijk, Helder, Transparant, Duidelijk, Begrijpelijk, Betrouwbaar, Betaalbaar, WFT, AFM

Meijer Pensioen pensioenadvies

De hoofdvestiging van Meijer Pensioen bevindt zich op de prachtige locatie aan ’t Laarwoud te Zuidlaren met een nevenvestiging in Amersfoort. Veel van onze klanten bevinden zich weliswaar in de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe), maar wij zijn in geheel Nederland actief. Afstand is voor ons geen beperkende voorwaarde.

 

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard adviseert al sinds 1995 DGA’s over hun pensioen vanuit Consensio BV. Edwin Meijer vult deze dienstverlening aan vanuit Meijer Pensioen met focus op de collectieve pensioenregelingen (het werknemerspensioen).

 

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn technische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden te doorgronden en beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

 

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

• Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen van collectieve pensioencontracten

• Pensioenberekeningen

• Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers

• Pensioen quick scan en analyse

• Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting

• Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen

• Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant

• Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen

 

Particulieren en pensioen

• Pensioen in kaart brengen, analyse en advies

• Pensioenberekeningen

• Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding

Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

 

Adviseurs

• Pensioenberekeningen

Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding

• Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen

• Fusie / overname en de pensioenregeling

 

Onze diensten

De dienstverlening van Meijer Pensioen is erop gericht om klanten op een heldere, begrijpelijke, onafhankelijke en deskundige manier te helpen de controle te krijgen en houden als het gaat om vraagstukken op het terrein van collectieve pensioenregelingen (de werknemerspensioenen) en alles wat daarbij komt kijken.

 

Wij stellen u in staat om bewuste keuzes te maken om de doelstellingen, die u wilt bereiken voor uw mensen of voor uzelf, te realiseren. Begrijpelijk en helder maken waar het over gaat bij een lastig onderwerp als pensioen en uw wensen vertalen in praktische en beheersbare oplossingen is de kern.

 

Onze dienstverlening en beloning is 100% transparant, en u krijgt daarvoor een begrijpelijk, betrouwbaar, betaalbaar en onafhankelijk advies.

 

Onze pensioenadviseurs zijn volledig gekwalificeerd en door permanente educatie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Onze kennis dragen wij graag aan u over, zodat u er binnen uw organisatie zoveel mogelijk zelf mee aan de slag kan.