Over ons        Diensten        Tarieven en downloads        Partners        Contact

Ondernemingsraad pensioen advies

 

Een werkgever wil de pensioenregeling wijzigen, wat is de rol van de Ondernemingsraad (OR)?  Mijn bedrijf wordt overgenomen, wat gebeurt er met ons pensioen? Meijer Pensioen zorgt ervoor dat de Ondernemingsraad het verander traject succesvol doorloopt! Voor bijna alle Ondernemingsraden is ‘pensioen’ een ingewikkeld dossier, gedegen pensioenkennis ontbreekt vaak.

 

Meijer Pensioen zorgt  ervoor dat de Ondernemingsraad het pensioendossier begrijpt en daardoor weloverwogen kan instemmen (of niet!) met een mogelijke aanpassing van de regeling. Onze kracht is dat we ingewikkelde dingen makkelijk maken.

Voor u als werkgever, werknemers of als lid van een ondernemingsraad.

 

Het ondernemingsraad en pensioen advies

In Nederland geldt een aantal sociale wetten. Dit houdt in dat u bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de partner (ouder) in aanmerking kunt komen voor een uitkering. Deze uitkering vormt de basis van het "pensioen".

 

Pensioenen werknemers en ondernemingsraad

Een financieel advies is wat ons betreft pas goed als u het snapt, als u begrijpt wat u afsluit. De keuze van een pensioen zijn immers een belangrijke beslissing. Meijer Pensioen vindt dat u  grip moet houden op uw financiële situatie. Die helderheid is de kern van onze dienstverlening.

 

Omdat we een compact, ervaren en onafhankelijk kantoor zijn, kunnen we dit waarmaken. Elke dag. U krijgt bij ons maatwerk, afgestemd op uw eigen specifieke situatie. Dit doen voor werkgevers en werknemers d.m.v. een werkgeverspensioen en werknemerspensioen in Friesland, Drenthe, Groningen en Noord Nederland. Meijer Pensioen denkt namelijk in cijfers, niet in nummers. Duidelijk toch?

 

  • Wie regelt mijn pensioenbeheer en werknemerscommunicatie tegen een goede prijs?
  • Vormt een collectieve pensioenregeling een waardevolle arbeidsvoorwaarde voor onze werknemers?
  • Mijn collectieve pensioencontract loopt af, welke stappen moet ik nu ondernemen?
  • Is mijn pensioenregeling wel marktconform qua administratiekosten, dekkingen en mogelijkheden?
  • Wat zijn de financiële risico voor mij als werkgever in onze pensioenregeling?
  • Wat hebben wij voor het laatst gecommuniceerd over de pensioenregeling richting onze medewerkers? Denk aan de dekkingsgraden, renteontwikkelingen, langer leven en beleggingen?
  • Is onze pensioenregeling wel aangepast aan de laatste wijzigingen in de fiscale en juridische pensioenwetgeving?
  • Wanneer is er bij ons voor het laatst een CAO- of Bedrijfstakpensioenfonds-check gedaan?

 

Vaak zijn de antwoorden op bovenstaande vragen niet paraat maar gezien het grote financiële belang van pensioen voor de onderneming is het wel noodzakelijk dat u zelf exact weet hoe het zit. Meijer Pensioen kan ondernemingsraden hierbij van dienst zijn.

 

Zie ook de folder 'Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig' van de toezichthouder op de financiële markt (Autoriteit Financiële Markten).

 

Keywords

Consultancy, Pensioen, Groningen, Friesland, Noord Nederland, Pensioen, Advies, Consultant, Adviseur, Pensioenadvies, Actuaris, Groningen, Drenthe, Friesland, Noord Nederland, Werknemer, Werknemerspensioen, Pensioenregeling, Collectieve pensioenregeling, Collectief pensioen, Ondernemingsraad, Pensioenadviseur, Pensioenberekening, Second opinion, Pensioencommunicatie, Pensioenvoorlichting, Communicatie, Voorlichting, Echtscheiding, Waardeoverdracht, Fusie, Overname, Onafhankelijk, Helder, Transparant, Duidelijk, Begrijpelijk, Betrouwbaar, Betaalbaar, WFT, AFM

Meijer Pensioen pensioenadvies

De hoofdvestiging van Meijer Pensioen bevindt zich op de prachtige locatie aan ’t Laarwoud te Zuidlaren met een nevenvestiging in Amersfoort. Veel van onze klanten bevinden zich weliswaar in de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe), maar wij zijn in geheel Nederland actief. Afstand is voor ons geen beperkende voorwaarde.

 

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard adviseert al sinds 1995 DGA’s over hun pensioen vanuit Consensio BV. Edwin Meijer vult deze dienstverlening aan vanuit Meijer Pensioen met focus op de collectieve pensioenregelingen (het werknemerspensioen).

 

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn technische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden te doorgronden en beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

 

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

• Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen van collectieve pensioencontracten

• Pensioenberekeningen

• Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers

• Pensioen quick scan en analyse

• Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting

• Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen

• Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant

• Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen

 

Particulieren en pensioen

• Pensioen in kaart brengen, analyse en advies

• Pensioenberekeningen

• Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding

Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

 

Adviseurs

• Pensioenberekeningen

Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding

• Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen

• Fusie / overname en de pensioenregeling

 

Onze diensten

De dienstverlening van Meijer Pensioen is erop gericht om klanten op een heldere, begrijpelijke, onafhankelijke en deskundige manier te helpen de controle te krijgen en houden als het gaat om vraagstukken op het terrein van collectieve pensioenregelingen (de werknemerspensioenen) en alles wat daarbij komt kijken.

 

Wij stellen u in staat om bewuste keuzes te maken om de doelstellingen, die u wilt bereiken voor uw mensen of voor uzelf, te realiseren. Begrijpelijk en helder maken waar het over gaat bij een lastig onderwerp als pensioen en uw wensen vertalen in praktische en beheersbare oplossingen is de kern.

 

Onze dienstverlening en beloning is 100% transparant, en u krijgt daarvoor een begrijpelijk, betrouwbaar, betaalbaar en onafhankelijk advies.

 

Onze pensioenadviseurs zijn volledig gekwalificeerd en door permanente educatie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Onze kennis dragen wij graag aan u over, zodat u er binnen uw organisatie zoveel mogelijk zelf mee aan de slag kan.