Over ons        Diensten        Tarieven en downloads        Partners        Contact

Waardeoverdracht van uw pensioen

 

Iemand die een betaalde baan heeft bouwt pensioen op. Dat is, samen met je AOW en privé-pensioen (lijfrente, spaargeld, overwaarde op het huis), de basis voor je inkomen als je bent gestopt met werken. Veel mensen veranderen tijdens hun leven wel eens van baan. Dat kan gevolgen hebben voor de opbouw van je pensioen. De pensioenopbouw loopt namelijk lang niet altijd gewoon door. In dat geval kan een waardeoverdracht van je pensioen goed zijn. WIj kunnen u adviseren over waardeoverdracht van uw pensioen voor zowel werkgevers als werknemers.

 

Pensioen opbouw loopt niet door

Verander je van baan maar blijf je binnen dezelfde sector werken en is je nieuwe werkgever aangesloten bij dezelfde pensioenuitvoerder als je oude, dan blijf je deelnemer in dezelfde pensioenregeling. Je hoeft dan niets te doen. Ga je uit dienst en krijg je een nieuwe baan buiten de sector waarin je voorheen werkte, dan stopt de pensioenopbouw. Je opgebouwde pensioenrechten blijven echter gewoon behouden. Bij je nieuwe werkgever bouw je ook pensioen op. Mogelijk is de pensioenregeling wel anders. De regeling kan slechter zijn, evengoed of beter. Kijk ook hoe het partnerpensioen is geregeld.

 

Waardeoverdracht pensioen nieuwe werkgever

Vanaf 8 juli 1994 heb je het wettelijke recht om je opgebouwde pensioen mee te nemen naar een nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Dat kan op twee manieren: Je krijgt voor je opgebouwde pensioen een aantal dienstjaren terug, of er wordt een bepaald bedrag aan ouderdomspensioen ingekocht. Let op! Waardeoverdracht is niet mogelijk als de dekkingsgraad van een pensioenfonds minder is dan het vereiste minimum.

 

Vanaf 1 juli 2012 zijn kleine werkgevers (tijdelijk) niet meer verplicht mee te werken aan waardeoverdracht. Dit geldt als de bruto loonsom € 755.000 of minder is. De maatregel is van toepassing als de werkgever meer dan € 15.000 moet bijbetalen én dit bedrag meer is dan 10 procent van de waarde die wordt overgedragen. Wilt  u weten wat of waardeoverdracht van uw pensioen mogelijk is? Neem vrijblijvend contact op met ons.

 

Advies in pensioen berekeningingen

Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de regelingen, geldt voor alle pensioenregelingen dat u de mogelijkheid krijgt om aanvullende pensioenrechten op te bouwen. Neem contact op met ons en wij vertellen u alles over een onafhankelijk werkgeverspensioen voor u en of uw werknemers.

 

Zie ook de folder 'Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig' van de toezichthouder op de financiële markt (Autoriteit Financiële Markten).

 

Keywords

Consultancy, Pensioen, Groningen, Friesland, Noord Nederland, Pensioen, Advies, Consultant, Adviseur, Pensioenadvies, Actuaris, Groningen, Drenthe, Friesland, Noord Nederland, Werknemer, Werknemerspensioen, Pensioenregeling, Collectieve pensioenregeling, Collectief pensioen, Ondernemingsraad, Pensioenadviseur, Pensioenberekening, Second opinion, Pensioencommunicatie, Pensioenvoorlichting, Communicatie, Voorlichting, Echtscheiding, Waardeoverdracht, Fusie, Overname, Onafhankelijk, Helder, Transparant, Duidelijk, Begrijpelijk, Betrouwbaar, onafhankelijk, WFT, AFM

Meijer Pensioen pensioenadvies

De hoofdvestiging van Meijer Pensioen bevindt zich op de prachtige locatie aan ’t Laarwoud te Zuidlaren met een nevenvestiging in Amersfoort. Veel van onze klanten bevinden zich weliswaar in de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe), maar wij zijn in geheel Nederland actief. Afstand is voor ons geen beperkende voorwaarde.

 

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard adviseert al sinds 1995 DGA’s over hun pensioen vanuit Consensio BV. Edwin Meijer vult deze dienstverlening aan vanuit Meijer Pensioen met focus op de collectieve pensioenregelingen (het werknemerspensioen).

 

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn technische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden te doorgronden en beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

 

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

• Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen van collectieve pensioencontracten

• Pensioenberekeningen

• Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers

• Pensioen quick scan en analyse

• Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting

• Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen

• Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant

• Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen

 

Particulieren en pensioen

• Pensioen in kaart brengen, analyse en advies

• Pensioenberekeningen

• Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding

Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

 

Adviseurs

• Pensioenberekeningen

Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding

• Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen

• Fusie / overname en de pensioenregeling

 

Onze diensten

De dienstverlening van Meijer Pensioen is erop gericht om klanten op een heldere, begrijpelijke, onafhankelijke en deskundige manier te helpen de controle te krijgen en houden als het gaat om vraagstukken op het terrein van collectieve pensioenregelingen (de werknemerspensioenen) en alles wat daarbij komt kijken.

 

Wij stellen u in staat om bewuste keuzes te maken om de doelstellingen, die u wilt bereiken voor uw mensen of voor uzelf, te realiseren. Begrijpelijk en helder maken waar het over gaat bij een lastig onderwerp als pensioen en uw wensen vertalen in praktische en beheersbare oplossingen is de kern.

 

Onze dienstverlening en beloning is 100% transparant, en u krijgt daarvoor een begrijpelijk, betrouwbaar, betaalbaar en onafhankelijk advies.

 

Onze pensioenadviseurs zijn volledig gekwalificeerd en door permanente educatie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Onze kennis dragen wij graag aan u over, zodat u er binnen uw organisatie zoveel mogelijk zelf mee aan de slag kan.