Skip to main content

Meijer Pensioen

WTP advies

De Wet Toekomst Pensioenen, kortweg WTP, wijzigt de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten. Het betreft een herziening van het pensioenstelsel en enkele andere wijzigingen. De wet komt voort uit het in 2019 door het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten Pensioenakkoord. Meijer Pensioen is een onafhankelijk adviseur en wij geven u graag advies over de impact van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) op uw pensioenregeling.

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) geldt vanaf 1 juli 2023.  Uiterlijk 1 januari 2028 moeten pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe regels. De wet heeft drie doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij één baas werken.

Het nieuwe pensioenstelsel vraagt om verandering. Het biedt werkgevers niet alleen uitdagingen, maar ook kansen. Meijer Pensioen helpt werkgevers hier graag bij. Wij komen altijd met een goed pensioen advies voor werkgevers en werknemers waarbij we rekening houden met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Neem contact op met ons en wij vertellen u alles over de impact van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) op uw pensioenregeling.

 

Zie ook de volgende website voor meer informatie.

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’