Skip to main content

Meijer Pensioen

OR pensioen advies

Een werkgever wil de pensioenregeling wijzigen, wat is de rol van de Ondernemingsraad (OR)? Mijn bedrijf wordt overgenomen, wat gebeurt er met ons pensioen? Meijer Pensioen geeft advies en zorgt ervoor dat de Ondernemingsraad (OR) het verandertraject succesvol doorloopt. Voor bijna alle Ondernemingsraden (OR) is ‘pensioen’ een ingewikkeld dossier, gedegen pensioenkennis ontbreekt vaak. Meijer Pensioen helpt graag en geeft advies.

Rol Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol bij het pensioenbeleid binnen een organisatie. Hier zijn enkele belangrijke aspecten met betrekking tot de rol van de ondernemingsraad bij pensioen:

 1. Adviesrecht: De ondernemingsraad heeft adviesrecht met betrekking tot het pensioenbeleid van de organisatie. Dit betekent dat de werkgever verplicht is om de ondernemingsraad tijdig te informeren over voorgenomen besluiten met betrekking tot het pensioenbeleid en de ondernemingsraad de gelegenheid moet geven om advies uit te brengen voordat besluiten worden genomen. Het advies van de ondernemingsraad is niet bindend, maar de werkgever moet wel serieus reageren op het advies.
 2. Instemmingsrecht: In sommige gevallen heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht met betrekking tot pensioenregelingen. Dit betekent dat de werkgever de instemming van de ondernemingsraad nodig heeft voordat bepaalde pensioenregelingen kunnen worden ingevoerd, gewijzigd of beëindigd. Het instemmingsrecht heeft betrekking op zaken zoals de inhoud van de regeling, de financiering en de uitvoering ervan.
 3. Informatierecht: De ondernemingsraad heeft het recht om informatie te ontvangen over het pensioenbeleid en de financiële situatie van de organisatie met betrekking tot pensioenen. Dit stelt de ondernemingsraad in staat om een grondige analyse uit te voeren en advies te geven op basis van relevante informatie.
 4. Overleg met werkgever: De ondernemingsraad heeft het recht om regelmatig te overleggen met de werkgever over pensioenaangelegenheden. Dit overleg biedt de mogelijkheid om vragen te stellen, standpunten uit te wisselen en mogelijke knelpunten aan te kaarten. Het overleg kan ook gericht zijn op het vinden van oplossingen en het maken van afspraken met betrekking tot het pensioenbeleid.

Ondersteuning Ondernemingsraad (OR)

Het is belangrijk dat de ondernemingsraad zich goed informeert en laat adviseren over pensioenaangelegenheden. Meijer Pensioen zorgt ervoor dat de Ondernemingsraad (OR) het pensioendossier begrijpt en daardoor weloverwogen kan adviseren over en instemmen (of niet) met een mogelijke aanpassing van de regeling. Onze kracht is dat we ingewikkelde dingen makkelijk maken. Voor de ondernemingsraad (OR),  werkgever en werknemers.

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’