Skip to main content

Pensioen ontslag advies

Meijer Pensioen

Pensioen ontslag advies

Als je advies nodig hebt met betrekking tot de impact op je pensioen bij ontslag dan is Meijer Pensioen je graag van dienst. Bij ontslag is het belangrijk om na te gaan hoe het zit met je pensioen opbouw. Als werknemer bouw je mogelijk pensioen op via een pensioenregeling van je werkgever. Het is belangrijk om te weten hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en wat de regels zijn met betrekking tot de voortzetting (bijvoorbeeld tijdens WW) of beëindiging van de opbouw na ontslag.

Vaststellingsovereenkomst

In sommige gevallen kunnen werkgevers en werknemers een beëindigingsovereenkomst (ook wel bekend als een vaststellingsovereenkomst) sluiten bij ontslag. Deze overeenkomst kan verschillende bepalingen bevatten met betrekking tot pensioen.

Transitievergoeding

Als je wordt ontslagen, heb je mogelijk recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het verlies van je baan en kan ook van invloed zijn op je pensioen. Het is belangrijk om na te gaan hoe de transitievergoeding wordt behandeld in relatie tot je pensioen, bijvoorbeeld of de vergoeding kan worden gebruikt voor pensioenopbouw of dat het een invloed heeft op je pensioeninkomen.

Waardeoverdracht

Als je na je ontslag een nieuwe baan vindt, is het belangrijk om te informeren naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Mogelijk kun je je opgebouwde pensioenkapitaal meenemen naar de nieuwe regeling of kun je de pensioenopbouw voortzetten bij je nieuwe werkgever.

Pensioen ontslag advies

Het is raadzaam om bij ontslag advies in te winnen. Meijer Pensioen helpt je graag om jouw specifieke situatie te beoordelen, de gevolgen voor je pensioen te begrijpen en je te begeleiden bij het nemen van de juiste stappen om je pensioen op de best mogelijke manier te beheren.

Zie ook deze website voor informatie over de impact van ontslag op uw pensioen.

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’