Skip to main content

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Meijer Pensioen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. Het is de financiële toezichthouder in Nederland en heeft als taak het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten. De AFM houdt toezicht op de financiële sector, waaronder banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen en andere financiële instellingen. En ook op pensioenadviseurs als Meijer Pensioen.

Het toezicht van de AFM is gericht op het waarborgen van een stabiele en integere financiële sector, het beschermen van consumentenbelangen en het bevorderen van vertrouwen in de financiële markten. Ze kunnen boetes opleggen en andere maatregelen nemen om naleving van de regels af te dwingen.

Meijer Pensioen en de AFM

Adviseurs en bemiddelaars van financiële producten en diensten zijn gebonden aan een aantal regels. De AFM houdt toezicht op de naleving hiervan. Meijer Pensioen houdt zich aan de regels die zijn opgesteld door de autoriteit financiële markten (AFM) en heeft een AFM-vergunning.

Pensioenen werknemers en de AFM

Zie ook de website van de toezichthouder op de financiële markt (Autoriteit Financiële Markten) of voor vragen kunt u ons altijd bellen of mailen.

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’