Skip to main content

Pensioen helder, onafhankelijk en deskundig geregeld

Meijer Pensioen werkt onder andere voor:

Bekijk meer

Meijer Pensioen

Wat wij doen

De dienstverlening van Meijer Pensioen is erop gericht om klanten te helpen de controle te krijgen en houden als het gaat om vraagstukken op het terrein van pensioen en alles wat daarbij komt kijken. De expertise van Meijer Pensioen ligt met name op het gebied van collectieve pensioenregelingen, ook wel werknemerspensioen genoemd.

Meijer Pensioen stelt u in staat om bewuste keuzes te maken om uw doelstellingen te realiseren. Helder maken waar het over gaat bij een lastig onderwerp als pensioen en uw wensen vertalen in praktische en beheersbare oplossingen, dat is de kern.

De dienstverlening van Meijer Pensioen en beloning is 100% transparant. U krijgt daarvoor een begrijpelijk, betrouwbaar, deskundig, betaalbaar en onafhankelijk advies.

Meijer Pensioen is volledig gekwalificeerd en door permanente educatie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Onze kennis zetten wij graag voor u in.

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Altijd 100% transparant over pensioenen

Tarieven

De dienstverlening van Meijer Pensioen wordt meestal uitgevoerd op declaratiebasis. Ook is het afspreken van een vaste prijs mogelijk, afhankelijk van de werkzaamheden. Wij hanteren gangbare markttarieven. Zie hiervoor ook de verschillende dienstverleningsdocumenten onder ‘downloads’. Onze beloning is helder, transparant en betaalbaar. Wij ontvangen geen vergoeding of provisie van pensioenuitvoerders.

Voordat Meijer Pensioen aan een opdracht begint, vindt er doorgaans een vrijblijvend gesprek plaats, waarna een voorstel voor de werkzaamheden wordt uitgebracht. Hierin zijn heldere afspraken over de te verwachten kosten opgenomen. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat de werkelijke kosten gaan afwijken van de verwachting, dan vindt daarover op voorhand afstemming plaats.

Downloads

Contact

  Logo Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies

   06 191 42 0 42

   Klik hier

  info@meijerpensioen.nl
  www.meijerpensioen.nl

  Vestiging Zuidlaren
  ’t Laarwoud 5
  9471 AV Zuidlaren

  Vestiging Amersfoort
  Spacelab 47
  3824 MR Amersfoort