Skip to main content

Pensioen bedrag ineens advies

Meijer Pensioen

Pensioen bedrag ineens advies

Pensioendeelnemers krijgen het recht om – na het voldoen aan de voorwaarden – bij pensionering maximaal 10 procent van de waarde van hun aanspraken op pensioen op te nemen als ‘bedrag ineens’. Bij pensionering vanaf 1 juli 2024 kan naar verwachting van deze mogelijkheid gebruikgemaakt worden. Hoewel het verleidelijk kan zijn om een groot bedrag ineens in handen te hebben, zijn er enkele belangrijke aspecten om te overwegen bij het nemen van een beslissing over een pensioen bedrag ineens:

Financiële planning: Overweeg grondig je financiële behoeften en doelstellingen op de lange termijn. Het ontvangen van een pensioen bedrag ineens kan voordelen hebben, zoals het aflossen van schulden of het financieren van een grote aankoop. Het is echter van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat er voldoende inkomen blijft om te voorzien in uw  levensonderhoud en toekomstige behoeften gedurende de hele pensioenperiode.

Fiscale overwegingen: een pensioenuitkering ineens kan gevolgen hebben voor uw belastingaanslag. Het is belangrijk om de belastingimplicaties van een pensioen bedrag ineens te begrijpen en te overwegen of u bereid bent om de mogelijke belastinglast te dragen.

Risico’s en rendement: het ontvangen van een pensioen bedrag ineens geeft u de mogelijkheid om het geld te beleggen of te investeren om potentiële rendementen te genereren. Dit brengt echter ook risico’s met zich mee, zoals marktvolatiliteit en mogelijk verlies van kapitaal.

Het kiezen van een pensioen bedrag ineens is een persoonlijke beslissing die afhankelijk is van uw individuele financiële situatie, doelen en risicotolerantie. Het is verstandig om zorgvuldig te overwegen hoe een eenmalige uitkering past binnen uw bredere financiële planning en om professioneel advies in te winnen om weloverwogen keuzes te maken.

Neem contact op met ons en wij vertellen u alles over de impact van een pensioen bedrag ineens op uw financiële planning en helpen u bij het beoordelen van de haalbaarheid van een pensioen bedrag ineens.

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’