Skip to main content

Echtscheiding en pensioen

Meijer Pensioen

Echtscheiding en pensioen

Een echtscheiding heeft soms grote gevolgen voor uw pensioen en de opbouw hiervan. Een pensioen moet u dan delen met uw ex-partner. Hoe die verdeling van het pensioen bij een echtscheiding zonder afwijkende afspraken in zijn werk gaat is wettelijk vastgelegd. Hieronder vindt u een uitleg over drie mogelijke opties.

Scenario’s pensioen verdeling bij echtscheiding
– Partnerpensioen en echtscheiding
– Ouderdomspensioen en echtscheiding
– Conversie en echtscheiding

1. Partnerpensioen

Onderzoek of in uw pensioenregeling het partnerpensioen wordt opgebouwd of op risico basis is verzekerd. In dat laatste geval heeft uw ex geen recht op partnerpensioen bij uw overlijden.

De wettelijke regeling is, dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd bij een scheiding naar uw ex gaat. Dat heet dan het bijzonder partnerpensioen. Dat geldt bij een scheiding maar ook bij het verbreken van een partnerrelatie. U kunt hierover bij de scheiding wel afwijkende afspraken maken. Gaat u hertrouwen? Denk er dan aan dat uw nieuwe partner niet het hele partnerpensioen krijgt. Een deel gaat namelijk naar uw ex partner. Bij uw overlijden kan het zijn dat uw nieuwe partner te weinig inkomen daardoor heeft.

2. Ouderdomspensioen

De wettelijke regeling (verevening heet dat) is dat bij een scheiding de ex recht heeft op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk (of de geregistreerde partnerrelatie) is opgebouwd. Dat geldt zowel voor een gewone echtscheiding als voor een scheiding van tafel en bed. Bij uw scheiding kun u hier andere afspraken over maken.

De ex krijgt zijn of haar deel van het pensioen pas vanaf de datum dat de ander met pensioen gaat. Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel rechtstreeks aan de ex-partner uitbetalen. Veel mensen vinden dat aangenaam, omdat ze dan niet afhankelijk zijn van de betalingen van de ex-partner. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan stopt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet uw dan zelf bij de ex opeisen. Het formulier om de scheiding te melden kunt u hier downloaden.

Het deel van uw pensioen dat aan uw ex wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang u beiden in leven bent. Als de ex-partner doodgaat, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als degene die het pensioen had opgebouwd overlijdt, stopt voor de ex-partner de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen. Mogelijk krijgt de ex dan nog wel een bijzonder partnerpensioen.

3. Conversie

Je mag van de wettelijke regeling van pensioenverdeling afwijken door bijvoorbeeld af te spreken de wettelijke verdeling niet toe te passen. De belangrijkste afwijking van de standaardverdeling van het pensioen is conversie. Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het bijzonder partnerpensioen omgezet in één pensioenrecht voor de ex-partner.

Conversie kan voor uw ex aantrekkelijk zijn omdat hij of zij dan zelf kan bepalen wanneer het pensioen ingaat. Het kan echter ook nadelig zijn omdat uw ex na uw overlijden het partnerpensioen misloopt. De ex-partner die voor conversie kiest, moet dus volledig in het eigen onderhoud kunnen voorzien. In veel situaties waarin alimentatie wordt ontvangen, is dit niet het geval. Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij verevening zou u na het overlijden van uw ex-partner weer uw volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie gaat dat niet op, omdat u dan definitief afstand doet van de helft van uw ouderdomspensioen.

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’