Meijer Pensioen

Pensioenberekening

Pensioenberekening? Veel mensen verstaan onder werknemerspensioen de uitkering die je ontvangt vanaf het moment dat je met pensioen gaat. Pensioen is echter meer. Pensioen is een verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het salaris vervangen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. (Werknemers) pensioen is dus een verzamelnaam voor ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Een goede berekening van uw pensioen is raadzaam, wij helpen u hier natuurlijk graag mee.

Voor al deze pensioenonderdelen geldt dat de meeste Nederlanderse werknemers pensioen kunnen ontvangen uit 3 bronnen: de overheid, de werkgever en eventuele privé voorzieningen. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt daarom wel het 3 pijler-stelsel genoemd.

Hoe berekent u uw pensioen

In Nederland geldt een aantal sociale wetten. Dit houdt in dat u bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de partner (ouder) in aanmerking kunt komen voor een uitkering. Deze uitkering vormt de basis van het “pensioen”. Samen met u maken wij graag een helder en transparante pensioen berekening.

Advies in pensioen en berekeninging hiervan

Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de regelingen, geldt voor alle pensioenregelingen dat u de mogelijkheid krijgt om aanvullende pensioenrechten op te bouwen.

Het bereken van uw pensioen

Via sparen en beleggen, maar ook allerlei particuliere verzekeringen (bijv. lijfrenteverzekeringen) en bankspaarproducten kunt u zelf een aanvullend pensioen regelen.

Uw totale pensioeninkomen bestaat uit de optelsom van deze 3 bronnen. Het (toekomstige) pensioeninkomen uit de eerste 2 bronnen voor veel mensen minder riant wordt (is geworden). Om toch in alle situaties verzekerd te zijn van een goed inkomen, bent u dus steeds meer aangewezen op eigen voorzieningen. Meijer Pensioen kan u hierin adviseren wat het beste is voor uw situatie.

Pensioenberekening pensioenen werknemers

Een financieel advies is wat ons betreft pas goed als u het snapt, als u begrijpt wat u afsluit. De keuze van een pensioen zijn immers een belangrijke beslissing. Meijer Pensioen vindt dat u grip moet houden op uw financiële situatie. Die helderheid is de kern van onze dienstverlening.

Omdat we een compact, ervaren en onafhankelijk kantoor zijn, kunnen we dit waarmaken. Elke dag. U krijgt bij ons maatwerk, afgestemd op uw eigen specifieke situatie. Dit doen voor werkgevers en werknemers d.m.v. een werkgeverspensioen en werknemerspensioen in Friesland, Drenthe, Groningen en Noord Nederland. Meijer Pensioen denkt namelijk in cijfers, niet in nummers. Duidelijk toch?

– Wie regelt mijn pensioenbeheer en werknemerscommunicatie tegen een goede prijs?
– Vormt een collectieve pensioenregeling een waardevolle arbeidsvoorwaarde voor onze werknemers?
– Mijn collectieve pensioencontract loopt af, welke stappen moet ik nu ondernemen?
– Is mijn pensioenregeling wel marktconform qua administratiekosten, dekkingen en mogelijkheden?
– Wat zijn de financiële risico voor mij als werkgever in onze pensioenregeling?
– Wat hebben wij voor het laatst gecommuniceerd over de pensioenregeling richting onze medewerkers? Denk aan de dekkingsgraden, renteontwikkelingen, langer leven en beleggingen?
– Is onze pensioenregeling wel aangepast aan de laatste wijzigingen in de fiscale en juridische pensioenwetgeving?
– Wanneer is er bij ons voor het laatst een CAO- of Bedrijfstakpensioenfonds-check gedaan?

Vaak zijn de antwoorden op bovenstaande vragen niet paraat maar gezien het grote financiële belang van pensioen voor de onderneming is het wel noodzakelijk dat u zelf exact weet hoe het zit. Meijer Pensioen kan u hierbij van dienst zijn.

Zie ook de website van de toezichthouder op de financiële markt (Autoriteit Financiële Markten).

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’