Skip to main content

Voorlichting over uw pensioen

Meijer Pensioen

Voorlichting over uw pensioen

Pensioen voorlichting verwijst naar het proces van het verstrekken van informatie en het bevorderen van begrip over pensioenen. Het helpt om weloverwogen beslissingen te nemen over pensioensparen en -plannen. Veel mensen verstaan onder werknemerspensioen de uitkering die je ontvangt vanaf het moment dat je met pensioen gaat. Pensioen is echter een verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het salaris vervangen bij ouderdom, maar ook bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Werknemerspensioen is dus een verzamelnaam voor ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Goede voorlichting over pensioen is een noodzaak. Werknemers hebben binnen de huidige pensioenregelingen doorgaans veel keuzemogelijkheden. Het is van belang dat zij op de hoogte zijn van deze keuzes en goed geïnformeerd de juiste beslissingen kunnen nemen. Graag verzorgt Meijer Pensioen de pensioen voorlichting voor u en regelen wij de communicatie  over pensioen.

Heldere pensioen voorlichting

Meijer Pensioen is in staat om heldere pensioen voorlichting te verzorgen. Passend binnen uw budget. Neem contact op met ons en wij lichten u graag voor over de mogelijkheden met betrekking tot pensioen communicatie.

Voorlichting aanvullend pensioen

Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de regelingen, geldt voor de meeste pensioenregelingen dat u de mogelijkheid krijgt om aanvullend pensioen op te bouwen. Voor een goede voorlichting over de mogelijkheden binnen uw pensioenregeling neemt u contact op met ons en wij vertellen u er alles over.

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’