Waardeoverdracht van uw pensioen

Meijer Pensioen

Waardeoverdracht van uw pensioen

Waardeoverdracht van uw pensioen? Iemand die een betaalde baan heeft bouwt pensioen op. Dat is, samen met je AOW en privé-pensioen (lijfrente, spaargeld, overwaarde op het huis), de basis voor je inkomen als je bent gestopt met werken. Veel mensen veranderen tijdens hun leven wel eens van baan. Dat kan gevolgen hebben voor de opbouw van je pensioen. De pensioenopbouw loopt namelijk lang niet altijd gewoon door. In dat geval kan een waardeoverdracht van je pensioen goed zijn. WIj kunnen u adviseren over waardeoverdracht van uw pensioen voor zowel werkgevers als werknemers.

Pensioen opbouw loopt niet door

Verander je van baan maar blijf je binnen dezelfde sector werken en is je nieuwe werkgever aangesloten bij dezelfde pensioenuitvoerder als je oude, dan blijf je deelnemer in dezelfde pensioenregeling. Je hoeft dan niets te doen. Ga je uit dienst en krijg je een nieuwe baan buiten de sector waarin je voorheen werkte, dan stopt de pensioenopbouw. Je opgebouwde pensioenrechten blijven echter gewoon behouden. Bij je nieuwe werkgever bouw je ook pensioen op. Mogelijk is de pensioenregeling wel anders. De regeling kan slechter zijn, evengoed of beter. Kijk ook hoe het partnerpensioen is geregeld.

Waardeoverdracht pensioen nieuwe werkgever

Vanaf 8 juli 1994 heb je het wettelijke recht om je opgebouwde pensioen mee te nemen naar een nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Dat kan op twee manieren: Je krijgt voor je opgebouwde pensioen een aantal dienstjaren terug, of er wordt een bepaald bedrag aan ouderdomspensioen ingekocht. Let op! Waardeoverdracht is niet mogelijk als de dekkingsgraad van een pensioenfonds minder is dan het vereiste minimum.

Vanaf 1 juli 2012 zijn kleine werkgevers (tijdelijk) niet meer verplicht mee te werken aan waardeoverdracht. Dit geldt als de bruto loonsom € 755.000 of minder is. De maatregel is van toepassing als de werkgever meer dan € 15.000 moet bijbetalen én dit bedrag meer is dan 10 procent van de waarde die wordt overgedragen. Wilt u weten wat of waardeoverdracht van uw pensioen mogelijk is? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Advies in pensioen berekeningingen

Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de regelingen, geldt voor alle pensioenregelingen dat u de mogelijkheid krijgt om aanvullende pensioenrechten op te bouwen. Neem contact op met ons en wij vertellen u alles over een onafhankelijk werkgeverspensioen voor u en of uw werknemers.

Zie ook op de website van de toezichthouder op de financiële markt (Autoriteit Financiële Markten).

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’