Skip to main content

Waardeoverdracht van uw pensioen

Meijer Pensioen

Waardeoverdracht van uw pensioen

Waardeoverdracht van pensioen verwijst naar het overdragen van het opgebouwde pensioen (of pensioenkapitaal) van de ene pensioenregeling naar een andere, bijvoorbeeld bij het wisselen van werkgever. Vanaf 8 juli 1994 hebt u het wettelijke recht om uw opgebouwde pensioen mee te nemen naar een nieuwe werkgever. Belangrijk hierbij is dat uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft. Waardeoverdracht kan voordelig zijn als u van baan verandert en al pensioen hebt opgebouwd bij een vorige werkgever. Door de waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen naar de nieuwe pensioenregeling, kunt u uw  pensioen bij elkaar houden.

Voordat je besluit tot waardeoverdracht, is het belangrijk om de pensioenregelingen grondig te vergelijken. Let op factoren zoals de hoogte van de pensioenopbouw, indexatiebeleid, beleggingsmogelijkheden, kosten, flexibiliteit en voorwaarden voor nabestaandenpensioen. Een goede vergelijking kan je helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing.

Aanvragen van waardeoverdracht: Als je besluit tot waardeoverdracht, moet je een aanvraag indienen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Deze zal dan de nodig actie ondernemen.

Het is belangrijk op te merken dat waardeoverdracht niet altijd de beste optie is in elke situatie. Soms kan het gunstiger zijn om je pensioen te laten staan in je oude regeling, bijvoorbeeld als je daar bepaalde voordelen of gunstige voorwaarden hebt.

Het is raadzaam om zorgvuldig alle opties te overwegen en professioneel advies in te winnen om de beste beslissing te nemen op basis van jouw persoonlijke omstandigheden.

Wilt u weten of waardeoverdracht van uw pensioen mogelijk is of advies bij een voorgenomen waardeoverdracht? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.

Zie ook deze website voor het in gang zetten van de waardeoverdracht van uw pensioen.

 

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’