Skip to main content

Wet op het financieel toezicht (WFT)

Meijer Pensioen

Wet op het financieel toezicht (WFT)

De Wet op het financieel toezicht (Wft) in Nederland is een belangrijke wet die verschillende aspecten van financieel toezicht regelt, waaronder ook het toezicht op pensioenen. Specifiek met betrekking tot pensioenen zijn er enkele relevante bepalingen en regels binnen de Wft.

Pensioenfondsen

De Wft stelt regels voor pensioenfondsen, zoals de verplichting voor pensioenfondsen om een vergunning aan te vragen bij De Nederlandsche Bank (DNB) en zich te houden aan prudentiële eisen. Deze eisen hebben betrekking op het beheer van het pensioenvermogen, de deskundigheid en integriteit van het bestuur, de risicobeheersing en de communicatie naar deelnemers.

Premiepensioeninstellingen (PPI’s)

De Wft voorziet ook in de oprichting en regelgeving van Premiepensioeninstellingen (PPI’s). PPI’s zijn instellingen die individuele premieovereenkomsten aanbieden, waarbij werknemers individueel vermogen opbouwen voor hun pensioen. PPI’s moeten voldoen aan specifieke vergunningsvereisten en toezichtsmaatregelen.

Informatieverstrekking

De Wft bevat regels met betrekking tot de informatieverstrekking aan pensioendeelnemers. Pensioenuitvoerders moeten relevante informatie verstrekken over onder andere de opbouw, kosten, risico’s en uitvoering van het pensioencontract. Dit stelt deelnemers in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen over hun pensioen.

Toezicht en handhaving

De Wft regelt het toezicht op pensioenuitvoerders, zoals pensioenfondsen en PPI’s. DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving van de wet- en regelgeving door pensioenuitvoerders. Bij overtredingen kunnen zij handhavingsmaatregelen nemen.

 

Het is belangrijk op te merken dat de Wft voortdurend wordt bijgewerkt en gewijzigd om in te spelen op veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen in de pensioensector. Daarom is het raadzaam om altijd de meest recente versie van de wet te raadplegen en professioneel advies in te winnen bij specifieke vragen over de Wft en pensioenen.

Heeft u vragen over de WTF? neem vrijblijvend contact met Meijer Pensioenen op.

Zie ook op de website van de toezichthouder op de financiële markt (Autoriteit Financiële Markten).

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’