Wet op het financieel toezicht (WTF)

Meijer Pensioen

Wet op het financieel toezicht (WTF)

Wet op het financieel toezicht (WTF)? De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. Financiële instellingen kunnen zien hoe het toezicht is geregeld en aan welke eisen zij moeten voldoen. De financiële (pensioen) markten zijn altijd in beweging, en daarmee ook de wetgeving. De Wet financieel toezicht (Wft) blijft actueel door een jaarlijkse wijzigingcyclus. Op deze manier kan de overheid veranderingen of nieuwe regels op een overzichtelijke manier doorvoeren.

Onderdelen Wft

De Wft bestaat uit 1 algemeen deel en 4 delen die specifiek op een onderwerp ingaan. De wet wordt verder uitgewerkt in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), ministeriële regelingen en regels die de toezichthouders opstellen.

Pensioen en Wet op het financieel toezicht (Wft)

DNB controleert pensioenfondsen op basis van de Pensioenwet (Pw) en levensverzekeraars op basis van de Wet financieel toezicht (Wft). DNB kijkt daarbij vooral naar de financiële opzet van de instelling en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders van de instelling. Door goed toezicht te houden verkleint DNB de kans dat uw pensioenfonds of levensverzekeraar in moeilijkheden komt. Heeft u vragen over de WTF? neem vrijblijvend contact met Meijer Pensioenen op.

Advies in pensioen en berekeninging hiervan

Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de regelingen, geldt voor alle pensioenregelingen dat u de mogelijkheid krijgt om aanvullende pensioenrechten op te bouwen.

Zie ook op de website van de toezichthouder op de financiële markt (Autoriteit Financiële Markten).

Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’